اخبار شرکت

اخبار شرکت مجتمع انبارهای پایبار
Pybar PTC Company News

24 بهمن 1397

فیلم مراسم پاسداشت کارگران

18 بهمن 1397

مراسم پاسداشت کارگران دوغارون

14 بهمن 1397

بازدید استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه دوغارون

8 دی 1397

اجرای مانور آتشنشانی و آموزش پرسنل شرکت پایبار

اجرای مانور آتشنشانی و آموزش پرسنل شرکت پایبار هنگام مواقع ضروری با هماهنگی با آتش نشانی شهرستان تایباد و تشکر از آقای بیانی مسئول آموزش که […]