اخبار منطقه آزاد اقتصادی دوغارون

اخبار منطقه آزاد اقتصادی دوغارون
Dogharoon News

13 فوریه 2019

فیلم مراسم پاسداشت کارگران

7 فوریه 2019

مراسم پاسداشت کارگران دوغارون

3 فوریه 2019

بازدید استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه دوغارون

29 دسامبر 2018

اجرای مانور آتشنشانی و آموزش پرسنل شرکت پایبار

اجرای مانور آتشنشانی و آموزش پرسنل شرکت پایبار هنگام مواقع ضروری با هماهنگی با آتش نشانی شهرستان تایباد و تشکر از آقای بیانی مسئول آموزش که […]