نرخ سوخت

نرخ انواع سوخت در جمهوری اسلامی افغانستان(94/11/10)

سوخت نرخ عمده فروشی هر تن در هرات(دلار)
بنزین(پترول) 680
نفت گاز(تیل) 490
گاز مایع (LPG) 410

عرضه فروش سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق بورس انرژی

سوخت نرخ عمده فروشی در هر تن(دلار)
بنزین
گازوئیل
گاز مایع (LPG)
قیر
اطلاعیه عرضه
رینگ بین الملل
مورخ 94/09/23


گاز مایع(LPG) پالایش نفت آبادان:
پاکستان 1000 تن 415 دلار
افغانستان 500 تن 370 دلار
ارمنستان 300 تن 415 دلار


نفت گاز(گازوییل):
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران


افغانستان
مشهد 1000 تن _ 70.00 پرمیوم دلاری
مشهد 2000 تن _ 71.00 پرمیوم دلاری
ساری 1000 تن _ 90.00 پرمیوم دلاری
ساری 2000 تن _ 91.00 پرمیوم دلاری
اصفهان 1000 تن _ 80.00 پرمیوم دلاری
اصفهان 2000 تن _ 81.00 پرمیوم دلاری

پاکستان
زاهدان 1000 تن _ 75.00 پرمیوم دلاری

ترکیه
تبریز 1000 تن _ 50.00 پرمیوم دلاری

عراق
تبریز 1000 تن _ 10.00 پرمیوم دلاری
ساری 1000 تن _ 50.00 پرمیوم دلاری

مورخ 25/09/94 - 14:00
نفت کوره 380
سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران
حجم عرضه: 35000 تن
قیمت پایه هر تن: 9.50 دلاری پلتسعرضه بورس انرژی در رینگ بین الملل
نفت گاز(گازوییل)
شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ عرضه: 94/10/13

پاکستان
1000تن قیمت: $65- پالایشگاه چابهار
1000تن قیمت: $65- پالایشگاه زاهدان

اقلیم کردستان عراق
1000تن قیمت: $5+ پالایشگاه ساری
1000تن قیمت: $10+ پالایشگاه تبریز

افغانستان
2000تن قیمت: $61- پالایشگاه مشهد
2000تن قیمت: $60- پالایشگاه مشهد
2000تن قیمت: $76- پالایشگاه اصفهان
1000تن قیمت: $75- پالایشگاه اصفهان
2000تن قیمت: $76- پالایشگاه ساری
1000تن قیمت: $75- پالایشگاه ساری*قیمت پلتس: $312*

*بورس انرژی*

اطلاعیه عرضه
رینگ بین الملل
مورخ 94/10/19

گاز مایع پالایش نفت آبادان
افغانستان 500 تن هر تن 320 دلار
پاکستان 2500 تن هر تن 350 دلار