اخبار شرکت

اخبار شرکت مجتمع انبارهای پایبار
Pybar PTC Company News

2 آذر 1400

افزایش سه برابری تجارت ایران و افغانستان با ایجاد منطقه آزاد دوغارون

نماینده تایباد، تربت‌جام، صالح‌آباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پارسال در زمان مقرری که موضوع منطقه آزاد دوغارون مطرح شد، ایجاد این منطقه […]
2 آذر 1400

غربالگری کرونای مسافران در مرز دوغارون خراسان رضوی از ۶۰ هزار نفر گذشت

به گزارش ایرنا مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد در استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ هزار و ۲۱ مسافر خارجی و ایرانی […]
1 آذر 1400

بازدید استاندار خراسان رضوی از مرز دوغارون

استاندار خراسان رضوی در معیت فرماندار تایباد، ناظر گمرکات استان خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه و هیات همراه، از مرز دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و […]
27 آبان 1400

مجاهدت خاموش مرزبانان اقتصادی

فساد، رانت و بروکراسی اداری تصویر رسانه ها از دستگاههای اجرایی است که در این بین نام گمرک، بانک و چند دستگاه اقتصادی دیگر بیش از […]