سامانه مشتریان

سامانه مشتریان

سرویسی جدید از شرکت پایبار

ارسال پیام برای شرکت

ارسال پیام برای شرکت

دریافت اطلاعات از طریق ایمیل

دریافت اطلاعات از طریق ایمیل

پیگیری مرسوله

پیگیری مرسوله

اطلاعات بار

اطلاعات بار

مشاهده صورتحساب‌ها

مشاهده صورتحساب‌ها

درباره سامانه مشتریان

شرکت مجتمع انبارهای پایبار

سامانه اطلاعات مشتریان، امکانی است برای مشتریان گرامی شرکت مجتمع انبارهای پایبار تا به صورت آنلاین و لحظه‌ای در جریان آخرین جزئیات اطلاعات بارها، موجودی انبار و رهگیری محموله‌ها قرار بگیرند.